Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Duyên 0122.651.3139

Video Clip
Fanpage facebook

Tin tức

Đào tạo công nhân vận hành hệ thống

Sản phẩm có đảm bảo chất lượng không là do ý thức của người công nhân, họ biết kiểm tra công đoạn trước và tự kiểm tra công đoạn của mình trước khi chuyển qua công đoạn sau.

facebook