Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Duyên 0122.651.3139

Video Clip
Fanpage facebook

Thùng Đá

THÙNG ĐÁ 125

THÙNG ĐÁ 125

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ

THÙNG ĐÁ HIBOX 35

THÙNG ĐÁ HIBOX 35

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Xanh Dương

THÙNG ĐÁ 200

THÙNG ĐÁ 200

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ

THÙNG ĐÁ HIBOX 25

THÙNG ĐÁ HIBOX 25

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Xanh Dương

THÙNG ĐÁ HIBOX 20 CÓ VÒI

THÙNG ĐÁ HIBOX 20 CÓ VÒI

Nguyên liệu: PP Màu sắc: Đỏ

THÙNG ĐÁ HIBOX 16 CÓ VÒI

THÙNG ĐÁ HIBOX 16 CÓ VÒI

Nguyên liệu: PP Màu sắc: Đỏ

THÙNG ĐÁ HIBOX 48

THÙNG ĐÁ HIBOX 48

Nguyên liệu: PP Màu sắc: Đỏ, Xanh Dương, Cam

THÙNG ĐÁ 16

THÙNG ĐÁ 16

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Xanh Dương

THÙNG ĐÁ VUÔNG 12

THÙNG ĐÁ VUÔNG 12

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Xanh Dương

THÙNG ĐÁ VUÔNG 8

THÙNG ĐÁ VUÔNG 8

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Xanh Dương

THÙNG ĐÁ VUÔNG 6

THÙNG ĐÁ VUÔNG 6

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ

CÔNG TY TNHH TMDV TBK

facebook