Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Duyên 0122.651.3139

Video Clip
Fanpage facebook

Giỏ Nhựa

GIỎ 2 QUAI MỚI - 371 / 384

GIỎ 2 QUAI MỚI - 371 / 384

Nguyên liệu:PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Cam, Xanh Lam, Xanh Dương

GIỎ 2 QUAI LỚN - 271

GIỎ 2 QUAI LỚN - 271

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Hồng, Xanh Lam, Xanh Lá

GIỎ 2 QUAI CỒ - 474

GIỎ 2 QUAI CỒ - 474

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Cam, Xanh Lam, Xanh Ngọc

GIỎ 2 QUAI BÍT - 443

GIỎ 2 QUAI BÍT - 443

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Cam, Xanh Lam, Xanh Ngọc

GIỎ 2 QUAI TRUNG - 321 / 462

GIỎ 2 QUAI TRUNG - 321 / 462

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Cam, Xanh Lam, Xanh Ngọc

GIỎ BẦU QUAI - 472

GIỎ BẦU QUAI - 472

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Cam, Xanh Lam, Xanh Ngọc

GIỎ NHẬT - 362

GIỎ NHẬT - 362

Nguyên liệu: PP chính phẩm Màu sắc: Đỏ, Cam, Xanh Lam,Xanh Lá

CÔNG TY TNHH TMDV TBK

facebook