Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Duyên 0122.651.3139

Video Clip
Fanpage facebook

Thùng Rác Công Cộng

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP KÍN

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP KÍN

Mã sản phẩm: 482K Kích thước (mm): 730 x 580 x H 1080 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP HỞ

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP HỞ

Mã sản phẩm: 482HO Kích thước (mm): 730 x 580 x H 1100 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 150L NẮP KÍN

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 150L NẮP KÍN

Mã sản phẩm: 513 Kích thước (mm): 630 x 480 x H 950 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 120L NẮP KÍN

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 120L NẮP KÍN

Mã sản phẩm: 478 Kích thước (mm): 575 x 480 x H 930 Nguyên liệu: HDPE

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 90L NẮP KÍN

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 90L NẮP KÍN

Mã sản phẩm: 503K Kích thước (mm): 550 x 420 x H 890 (có bánh xe) 550 x 420 x H 884 (không bánh..

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 60L NẮP KÍN

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 60L NẮP KÍN

Mã sản phẩm: 498 Kích thước (mm): 470 x 420 x H 651 (có bánh xe) 470 x 420 x H 645 (không bánh..

THÙNG RÁC 90L NẮP HỞ

THÙNG RÁC 90L NẮP HỞ

Mã sản phẩm: 503HO Kích thước (mm): 550 x 420 x H 900 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

CÔNG TY TNHH TMDV TBK

facebook